sharewood

ico_sadzenie_drzew

Każde rękodzieło to jedno zasadzone drzewo!

header_line

Lasy są największą ostoją życia, domem dla 2/3 wszystkich gatunków zamieszkujących naszą planetę. Dostarczają nam drewna, oczyszczają powietrze, magazynują wodę, wpływając pozytywnie na równowagę ekologiczną środowiska.

Mało? Jedno drzewo wytwarza w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób! Ze względu na niebagatelną rolę drzew w życiu człowieka i funkcjonowaniu całego ekosystemu Robin Wood nie tylko korzysta z szybkorosnącego bambusa jako alternatywy dla drewna przy produkcji swoich rękodzieł, ale dodatkowo każda para okularów lub zegarek Robin Wood to co najmniej jedno posadzone drzewo.

Wspólnie z Wami, Klubem Gaja oraz Lasami Państwowymi dbamy, aby las Sharewood się rozrastał.